Menu

Wat is Modern AfriQa?

Modern Afriqa richt zich op het mogelijk maken van cultuur- en kennisuitwisseling op verschillende niveaus en vanuit de volgende visie:

Modern AfriQa zet de kracht van een bi-culturele achtergrond in om kloven te verkleinen en nieuwe mogelijkheden te creëren. Geïnspireerd door de rijke culturele invloeden uit Afrika krijgt kwaliteit een nieuwe betekenis. Vandaar de Q van Quality.

Afrika is de toekomst

Een bi-culturele achtergrond vertegenwoordigt enorm veel waarde. Deze super-power wordt niet altijd gezien of ingezet. Het kan van waarde zijn op verschillende niveaus in het land waar je woont en werkt. Maar er zijn ook veel mogelijkheden om van waarde te zijn in de toekomst en ontwikkeling van Afrika.  

De opgebouwde ervaring, kennis, expertise en netwerk zijn essentiële instrumenten die de huidige generatie bezit en bij kunnen dragen aan verschillende nieuwe ontwikkelingen. Zowel hier als in Afrika. 

Modern AfriQa stelt zich daarom ten doel om de kracht die zij vertegenwoordigen een plek te geven, zichtbaar te maken en in te zetten. Modern Afriqa is een platform die de kwaliteit en meerwaarde van de verschillende culturen graag inzet en vanuit een inspirerend en positief narratief viert. Zo kan er cultuuruitwisseling en crossovers plaatsvinden en de verbinding met Afrika worden gestimuleerd. 

 Modern AfriQa biedt organisaties en professionals de mogelijkheid om elkaar te vinden. Sluit je als (Afro-diaspora) professional aan bij de Qommunity van Modern AfriQa. En zet als organisatie de kracht van deze professionals in. 

Ontdek meer over Modern AfriQa

Lees meer over..

Lees meer over..

Lees meer over..

Herkomst van de term Diaspora?

De term diaspora wordt vooral veel gebruikt in de antropologie en in de geschiedwetenschap. Het woord is afkomstig uit het oud-Grieks (διασπορά) en betekent verstrooiing, uitzaaiing of volksverspreiding. 
Tot ver in de twintigste eeuw werd het begrip diaspora vooral gebruikt om de Joodse verstrooiing mee aan te duiden. Tegenwoordig wordt het woord echter ook gebruik voor andere volken of gemeenschappen die noodgedwongen buiten hun eigen land wonen. Diaspora wordt tegenwoordig bijvoorbeeld ook wel gebruikt in het kader van de verspreiding van Afrikanen over de hele wereld als gevolg van de mondiale slavenhandel. Andere recente voorbeelden zijn de Armeense en de Tibetaanse diaspora. 

Modern AfriQa: Q van quality.

Waarde wordt gedefinieerd als ‘de mate van bruikbaarheid van iets, de kwaliteit van iets dat het nuttig, of wenselijk maakt, een norm of idee dat de meeste mensen hebben over de waarde van goede eigenschappen. 

 Het woord ‘waarden’ verwijst naar de houding, overtuigingen, gedragingen en acties die worden gekoesterd en aanvaardbare gedragsnormen waarvan elke samenleving verwacht dat de leden zich hieraan moeten houden. Hoewel waarden verschillen van persoon tot persoon en van samenleving tot samenleving. Dit komt omdat sociale groepen of menselijke samenlevingen verschillende overtuigingen, attitudes en normen hebben die hun waardesysteem vormen. 

© Modern Afriqa. All Right Reserved.