Menu

Consultancy en training

Cultuurverschillen kunnen direct aan de oppervlakte zichtbaar en/of merkbaar zijn. Veelal ligt het fundament van de kloven in genuanceerde en dieperliggende oorzaken. Deze bevinden zich niet direct aan de oppervlakte. Door de keten brede ervaring en expertise vanuit stichting Lemat, worden cultuur sensitieve oplossingen op maat aangeboden met een duurzaam karakter. 

Uitdagingen die direct of indirect ontstaan door cultuurverschillen vragen oplossingen met een cultuur sensitieve benadering. Binnen verschillende professionele domeinen kan dit voorkomen: Asiel en Migratie, Sociale-maatschappelijke dienstverlening, Gezondheidszorg, publieke domein en bij bedrijven en organisaties met een internationaal karakter. Wij beschikken over diverse experts en ervaringsdeskundigen die u kunnen helpen met uw vraagstukken en/of uitdagingen op dit gebied. 

Masterclass: Culturele identiteit & interculturele communicatie (door Daniel Grmazion)

Wat: Interactieve masterclass waarin je wordt meegenomen in een reis waarin verschillende cultuurelementen die bepalen wie we zijn, uitgedaagd worden om te laten zien hoe eenieder zich verhoudt tot de ander. Door bewustwording te creëren helpt de masterclass je jezelf en de ander beter te begrijpen. Vervolgens leer je bewust en cultuur sensitiever te communiceren.

Voor: Professionals werkzaam in diverse domeinen in relatie tot culturele identiteit. (Overheid, Marketing, Politiek, Onderwijs, Zorg)

Training & consultancy

  • Empowerment training voor nieuwkomers (meertalig en gericht op ontwikkelen van competenties, zelfredzaamheid en stappen binnen de participatieladder)
  • 7ROSES training (meertalig gecertificeerde trainers die de 7ROSES methodiek toepassen om de doelgroep te leren omgaan met dagelijkse stressoren na schokkende gebeurtenissen door het vergroten van eigen draagkracht en veerkracht)
  • Consultancy op maat bij interculturele vraagstukken


Binnen elk aspect van een organisatie of individu keren bepaalde waardes terug en creëren een manier van werken, denken, ontwikkelen, relaties opbouwen en ondernemen. Wij zoeken altijd naar mogelijkheden en oplossingen die impact hebben op de lange termijn.

Neem contact op als u interesse heeft in ons aanbod en naar oplossingen zoekt.

Onze aanpak

Onze aanpak wordt mede gevormd door belangrijke fundamenten ontwikkeld door Gert Hofstede op gebied interculturele communicatie en de cultuurdimensies. Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk mee te nemen en toe te passen. Daarnaast zijn er vaak subtielere nuances die van invloed kunnen zijn, maar niet direct passen binnen wetenschappelijke kaders. Het is volgens de visie van Modern AfriQa daarom juist belangrijk ook over voldoende praktijkervaring en expertise te beschikken om ook de subtiele nuances te kunnen vatten. Daar zit vaak de kracht van het bezitten van een bi-culturele achtergrond en de ervaringen en expertise in te kunnen zetten als professionals om tot oplossingen te komen. Er is geen toverstok die ingezet kan worden voor alle vraagstukken, maar met maatwerk bieden wij duurzame oplossingen en resultaten. Daarom gaan wij altijd graag in gesprek om een goed beeld te krijgen van de vraagstukken en de uitdagingen met al haar nuances en details te kunnen signaleren. Wilt u in gesprek of heeft u vragen, stuur dan een mail naar info@modernafriqa.com.

© Modern Afriqa. All Right Reserved.