Menu

Grmazion: 'Cultuurverschillen kunnen direct aan de oppervlakte zichtbaar en/of merkbaar zijn. Veelal ligt het fundament van de kloven in genuanceerde en dieperliggende oorzaken. Deze bevinden zich niet direct aan de oppervlakte. Er is daarvoor meestal een cultuur sensitieve benadering nodig om tot de fijnere nuances en details te kunnen komen.'

Modern AfriQa

In Nederland wonen meer dan 1 miljoen mensen met een Afrikaanse achtergrond. Ook wel de Afrikaanse diaspora genoemd.  

Met elkaar vertegenwoordigen zij een veelzijdigheid en diversiteit aan culturele achtergronden en waarden en normen. Het stelt ze in staat om zaken vanuit verschillende perspectieven te benaderen of te analyseren. Het oplossende vermogen krijgt daarmee meer dimensie en dat levert vaak betere of duurzamere resultaten op. Dit is een enorme kracht die op dit moment niet voldoende benut wordt. De oorzaak hiervan ligt voor een groot deel al diepgeworteld in de Nederlandse samenleving en voor een deel bij de Afrikaanse diaspora als je kijkt naar de plek die wordt verworven in de samenleving.

Daniel Grmazion (founder)

Oprichter Daniel Grmazion is specialist op gebied van interculturele communicatie en -management met jarenlange ervaring als consultant en trainer in o.a. het Asiel- & Migratiedomein. Als expert op dit gebied heeft hij verschillende organisaties geleid en zijn visie op cultuursensitief werken zowel landelijk als internationaal kunnen implementeren. Daarnaast heeft hij als sociaal ondernemer in zowel de sport- als cultuursector altijd gewerkt in een omgeving waar cultuur sensitiviteit een centrale plek heeft gehad. 

Door zijn bi-culturele achtergrond voert hij zijn professionele werkzaamheden altijd met veel passie uit, omdat hij daar het verschil mee kan maken. Diezelfde passie heeft ertoe bijgedragen dit platform te ontwikkelen.  

Zowel zakelijke als persoonlijke ervaringen hebben geleid tot een sterke behoefte om dit platform te ontwikkelen. Er is namelijk een sentiment dat erg leeft in de samenleving, zeker onder de Afro-diaspora: ‘Een hunkering en behoefte om balans te vinden en op zoek te gaan naar je roots of je wortels’. 

Reizen

De vele reizen naar o.a. verschillende plekken in Afrika hebben Grmazion geïnspireerd om ook anderen deelgenoot te maken van deze waardevolle en inspirerende reizen. Gedreven vanuit ondernemerschap, maar ook balans en rust.  

icons2-06
Leren van elkaar
Wij kunnen door kennis en cultuur uit te wisselen leren van elkaar en tot betere en prettigere situaties en oplossingen komen.  Desmond Tutu zei ooit: ‘In Afrika zijn we goed in dingen samen doen en in het westen zijn jullie goed in dingen alleen doen’.  Er zijn genoeg voorbeelden waar de waardes uit de wij- of collectivistische samenleving van pas komen en ook voldoende voorbeelden waar de waardes uit de ik- of individualistische samenleving goed van pas komen. Het is belangrijk dat te kunnen herkennen zodat je jezelf en anderen in hun kracht kan zetten ter bevordering van het groepsproces.

© Modern Afriqa. All Right Reserved.