Menu

Voor organisaties en professionals

De steeds diverser wordende bevolkingssamenstelling, vraagt om aandacht voor cultuursensitief werken en interculturele communicatie. Inclusiviteit is niet vanzelfsprekend. Het is daarom belangrijk te begrijpen waar je staat als organisatie of professional die met diverse culturele achtergronden te maken kan hebben. Van onbewust onbekwaam, naar bewust bekwaam.

Bent u als organisatie op zoek naar professionals die u kunnen helpen met vraagstukken op gebied van cultuurdiversiteit? Werkt u met nieuwkomers? Wilt u zich als organisatie of als professional verder ontwikkelen op gebied van intercultureel management? Wilt u samenwerken of zakendoen in en/of met het Afrikaanse continent? 

Dan bent u op de juiste plek. Modern AfriQa zet verschillende professionals voor diverse doeleinden in. Van ervaren trainers die meertalig empowerment trainingen verzorgen met een specifiek doel, tot consultants die professionals handvatten geven als het gaat om interculturele communicatie en cultuursensitief werken. 

Ook voor events waar u goede gastsprekers, moderators of procesbegeleiders voor zoekt, bent u op het juiste adres.

Stuur een mail met uw vraag. Wij gaan graag in gesprek om te kijken wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen en gaan altijd uit van maatwerk.

Cultuurverschillen kunnen direct aan de oppervlakte zichtbaar en/of merkbaar zijn. Veelal ligt het fundament van de kloven in genuanceerde en dieperliggende oorzaken. Deze bevinden zich niet direct aan de oppervlakte. Door de keten brede ervaring en expertise vanuit stichting Lemat, worden cultuur sensitieve oplossingen op maat aangeboden met een duurzaam karakter. Lees meer..

De professionals waar Modern AfriQa mee samenwerkt zijn in staat om te inspireren met hun persoonlijk verhaal en kunnen verbindingen leggen tussen mensen en processen, door hun vaardigheden op gebied van intercultureel communiceren en te focussen op het vinden van gelijkenissen in tegenstelling tot de verschillen. Lees meer..

© Modern Afriqa. All Right Reserved.